Történetünk

 

Az elmúlt, közel 28 év főbb tevékenységei:

1. Felnőttképzés
A kezdetektő napjainkig különböző szakmákban-, kompetenciákban több mint 10000 résztvevő számára tartottunk képzéseket. Amióta a román törvénykezés lehetővé tette hivatals akkreditációt szereztünk szakképzésekre-, tobábbképzésekre és tréningekre a következő témakörökben:
– asztalos, ács, fakitermelő, fűrészárú készítő, villanyszerelő, virágkötő, kereskedelmi dolgozó, park építő munkás, könyvelő, turisztikai technikus, agroturisztikai vendégfogadó, szakács, pincér, bolti eladó, tej feldolgozó, kőműves, masször, felnöttképzési szakember ( tréner ), kulturalis intézmény vezető, kulturális rendezvényszervező menedzser, közösségfejlesztő facilitátor, általános menedzsment, kommunkáció, számítógép kezelő, segédprogramozó, vállalkozói alapismeretek, projekt menedzsment, mezőgazdász, növénytermesztő szakmunkás, állattenyésztő,
– Idegen nyelv képzések – 1993 – 1999 között
– Angol nyelv – négy szinten. Felkészítő a Cambridge First Certificate és az Advanced nyelv vizsgákra.
– Német nyelv – három szinten. Felkészítős a Goethe Intézet nyelv vizsgáira.
– Olasz nyelv – kezdő szint.
– Román nyelv – kezdő és társalgási szint.


– Alapító tagjai vagyunk a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaságnak - 2002
– Nem akkreditált tréningek:
– pályázat írás, csapatépítés, kommunkáció, szervezet fejlesztés, közösségfejlesztés, civilisztika, környezetvédelem, személyiség fejlesztés, népfőiskolai alapfogalmak
– Grundtvig EU-s Projekt 2007 - 2009 – főpályázó a Temesvári CAR – ahol Angol, Bolgár, Török, Spanyol, Olasz, Cseh partnerek mellett résztvett a Human Reform Alapítvány is. Kialakítottunk négy LLL Clubot ( Life long Learning ) Székelyföldön – Olasztelken, Remetén, Gyulakután, Székelyudvarhelyen.
– Szerves műveltség – főleg 2005 – től
– a szerves kultúra alapjai – népfőiskolai előadássorozat (a magyar szerves műveltség alappillérei: a magyar nyelv, mitikus magyar történelem, magyar népművészet, festettkazettás templom mennyezetek üzenetei, a Nagyszentmiklósi kincs értelmezése, a Magyar Szent Korona, a veleméri templom, a templomi freskók, Csontváry és Munkácsi festészete, szakrális földrajz )
Ismertebb előadók: Pap Gábor, Szántai Lajos, Born Gergely, Hintalan László, Géczy Gábor, Vukics Ferenc, Molnár V. József, Paksi Zoltán, Somlósi Lajos, Dezső Tibor Attila, Kincses Kálmán, Fülöp Szabolcs, Balla Ede Zsolt
– A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos király Magánegyetemével partneségben 2008 – 2010 között megszerveztünk egy székelyudvarhelyi osztályt, ahol 15 fő sikeresen levizsgázott Magyarságtudományból.
– alternatív egészségmegörzés-, gyógyítás : képzés, előadássorozat
– népi gyógymódok, egészgéges életmód, gyógynövények, rügy – és virág elixírek, szellemgyógyászat,
– A Magyar Asztrozófia alapjai – asztrozófus képzés Paksi Zoltánnal – 2012 – 2016 között. Oklevelet szerzett 17 fő.
– A Magyar Kert feltámasztása – előadássorozat és műhelymunka Somlósi Lajos és Herczeg Ágnes vezetésével – 2012 óta – mai napig
– Átvettük a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság vezetését, új székhellyel - 2018

2. Közösségfejlesztés

– A Magyar Művelődési Intézettel partnerségben – 1996/97 közösségfejlesztő tréningek szervezése Udvarhelyszéki Kultúrigazgatóknak
– a Westminster Foundation for Democracy támogatásával 1999-2000 között:
– kistérségi civil forumok – a székely székek területén
– Székelyföldi Civil Fórum – Szováta – 2000-ben
– közösségfejlsztő képzés 2000 augusztus – 34 közösségfejlesztő kiképzése
– megalakul a Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesülete (SZEKE)
– megalakul a Székelyföldi Közösségfejlesztő Iroda – Székelyudvarhelyen
– közösségfejlesztés terepen: a SZEKE-vel partnerségben
– közösségi feltárások -, közösségfejlesztési folyamatok beindítása: Olasztelken, Szovátán, Székelykeresztúron, Zeteváralján, Makfalván, Lemhényben, Baróton, Kézdivásárhelyen, Gyergyóremetén, Gyergyócsomafalván, Havadtőn, Székelyszáldoboson, Székelyvéckén, Köpecen, Vargyason, Balavásáron,Gyulakután, Kelementelkén, Kibéden, Sóváradon, Homoródszentmártonban, Homoródszentpálon
– közreműködés helyi-, kistérségi éds tematikus Stratégiák elkészítésében az érintett közösségek bevonásával
– a Magyar Közösségfejlesztőkkel parnerségben megalakítottuk a Kelet- Közép Európai Közösségfejlesztők Hálózatát ( CAL – Lengyelország, VOKA – Szlovákia, HCDA – Magyarország, CAR és ARDC Románia és Human Reform Alapítvány a SZEKE-vel szinbiózisban )
– Nemzetközi Közösségfejlesztő Konferencia szervezése – 2003 – Szováta . Résztvevők: az Európai Közösségfejlesztők Egyesületének képviseletében skót és angol szakemberek valamint közsségfejlesztő egyesületek vezetői Romániából, Magyarországról, Lengyelországból, Szlovákiából, Bulgárából, Oroszországból.
– A közösségfejlesztés módszertanának megújítása – a SZEKE-vel közösen – kutatás és tanagyag fejlesztés 2007 – től a mai napig
– Székelyföldi Civil Fórumok szervezése évente – 2000 és 2008 között
– több mint 30 civil szervezet generálása és bejegyzése Székelyföld szinten
– Partnerség Zalai Falvakért Egyesülettel a “ Transznacionális együttműködések megvalósítása a Zalai Falvakért Egyesületnél” c.
Projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2020. január 31.
– Erasmus+ programban - Partnerség a Magyar Közösségfejlesztők Egyesületével, Észtországi partnerrel - “Szociális Hackathon” c. projekt 2019. november 3. – 2021. november 2.
– Akkreditált - Közösségfejlesztő facilitátor képzés a Homoród-Küküllő Leader Egyesület, a Kisküküllő Leader Egyesület, a Sóvidék és Hegyalja Leader Egyesület munkatársai számára – 2020-2021
– Hackathon szervező képzés a Homoród-Küküllő Leader Egyesület, a Kisküküllő Leader Egyesület, a Sóvidék és Hegyalja Leader Egyesület munkatársai számára – 2021
– Akkreditált - Közösségfejlesztő facilitátor képzés a Mátai Szereteszolgálat és a Caritas munkatársai számára - 2021
– Erasmus+ program: partnerség a Magyary Zoltán Népfőiskolai Tárfsasággal - „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez” 2020 – 2022
– Népigyógyász képzássorozat – 2018/19 és 2020/21
– Megalapítjuk a SZERVES MŰVELTSÉG KOLLÉGIUMÁT és elindítjuk a három évesre tervezett képzésünket

3. Vidék-, ill. mikróregionális fejlesztés

– Közösség alapú STRATÉGIÁK elkészítése
– Siménfalva község fejlesztési prespektávái – 1999 - alaptanulmány
– Etéd község fejlesztési prespektávái – 1999 - alaptanulmány
– Szentábrahám község fejlesztési prespektávái – 1999 - alaptanulmány
– Újszékely község - fejlesztési prespektávái – 1999 - alaptanulmány
– Székelykeresztúr Kistérség fejlesztési Perspektívái - 2000
– A Baróti - medence Oktatási Stratégiája – 2001/2002
– Gyergyócsomafalva Közösségalapú Általános Fejlesztési Stratégiája – 2005
– A Kis Küküllő Kistérség Fejlesztési Stratégiája – 2002/2003
– Gyulakuta község fejlesztési stratégiája – 2007
– Vécke község fejlesztési stratégiája – 2007
– Kibéd község fejlesztési stratégiája – 2007
– Balavásár község fejlesztési stratégiája – 2007
– Makfalva község fejlesztési stratégiája – 2007
– Közösségfejlesztő Hackathon – tananyagfejlsztés és pilot Hackathon a Homoród-Küküllő Leader Egyesülettel

 

4. Kis- és közösségi vállalkozásfejlesztés

– A vállalkozók városa Székelyudvarhely c. projekt – 1999- 2004. Támogató: a WorldWide Strategies- USAID
– vállakozói alapképzés – 22 fő
– mikróhitel alap működtetés – mikróhitel 9 induló kisvállalkozásnak
– folyamatos tanácsadás kis vállakozóknak
– a Hargita Megyei Munkaerőelhelyezési és Fejlesztési Ügynökséggel partnerségben : több mint 50 kisvállalkozás fejlesztése, indítása, asszisztálása – 1999 – 2016 között
– a “Konyhakert” - Háztáji Gazdálkodók Egyesületén belül megalakult egy közösségi vállalkozás

5. Közművelődés-, kultúra

– a Magyar Kollégium és a Magyar Művelődési Intézet szakmai segítségével megalakult az Udvarhelyszéki Kultúrigazgatók Szakmai Fóruma - 1994 – 1997
– képzések, terepmunkák, párbeszédkörök, tapasztalatcserék
– 17 kultúrigazgató Udvarhelyszékről
– aktív résztvétel a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság megalakitásában - 2002
– a Magyar Kollégium és a Magyar Művelődési Intézet szakmai segítségével KULTURÁLIS SZAKEMBER képzést szerveztünk Székelyföldi közművelődésben dolgozó szakembereknek, egyesület vezetőknek, önkénteseknek – 2003/2004
– megalakítjuk a Székelyföldi Közművelődés-szervezők Egyesületét ( SZEME) a képzés végzettjeiből és a Székelyföldi művelődésszervező intézmények képviselőivel – 2004 .
– aktív résztvétel a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hargita Megyei Művelődési Központ által szerveztt „Megyeközi” -, évente megszervezésre kerülő közművelődési szakemberek találkozóján – 2005 -től
– „Kikiáltjuk” a Székely Kultúra Napját – 2007 -ben – A Székely Kultúra Napja – Tamási Áron születésnapja
– 12 pontos ajánlás megfogalmazása a Székely Kultúra Napjára
– akkreditált kulturális intézmény-vezető képzés a Mezőségi kistérség kulturális szakemberei-, kultúrgazgatói, önkéntesei számára – 2006 -
– akkreditált kulturális intézmény-vezető képzés a Kovászna Megyei Művelődési Központ megrendelésére kulturális szakemberei-, kultúrgazgatói, önkéntesei számára – 2006 -
– akkreditált kulturális rendezvényszervező ( impresszár) képzés a Kovászna Megyei Művelődési Központ megrendelésére kulturális szakemberei-, kultúrgazgatói, önkéntesei számára – 2006 -
– akkreditált kulturális intézmény-vezető képzés a Székelyföldi kulturális rendezvényszervező szakemberek számára – 2007 -
– akkreditált kulturális intézmény-vezető képzés a Kovászna Megyei Művelődési Központ megrendelésére kulturális szakemberei-, kultúrgazgatói, önkéntesei számára – 2015/2016
– aktív résztvétel a Magyar Kollégium és a Magyar Müvelődési Intézet által szervezett Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumán az u.n. Budakalászi Találkozókon 2000 – től évente
– alapító tagság a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Egyesületében -
– aktív résztvétel a Magyar Kollégium által kezdeményezett Nemzeti Kulturális Koncepció Székelyföldi koordinációjában – 2012 /2013
– akkreditált Kulturális intézmény szakreferens képzés - Kovászna Megyei Művelődési Központ megrendelésére kulturális szakemberei-, kultúrgazgatói, önkéntesei számára – 2020
– akkreditált
– akkreditált Kulturális intézmény szakreferens képzés – Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a és a Gyergyószárhegyi Kulturáli és Művészeti Központ megrendelésére kulturális szakemberei-, alkalmazottai-, önkéntesei számára - 2021

6. Szociális jellegű tevékenységek

– résztvétel EU-s szociális jellegű projektekben 2001 - 2009
– sérült ifjakkal foglalkozó egyesületekkel partnerségben résztvétel a kezdeményezett „Breaking Barriers” nemzetközi tapasztalatcsere fórumokon és táborokban – Marburg – 2001, Coimbra – 2002, Churchtown - 2003, Koper – 2004, Szeltersz – 2005, Ükermünde – 2006, 2007, Coimbra - 2008
– résztvétel a COMBAR II című EU-s szintű projektben – 2009 – 2011 – mely a hátrányos helyzetű vidéki ifjak tanulási körülményeinek-ill hatékonyságának elősegítését tűzte célul. ( A Buckinghamshire University koordinálásával – dán, grönlandi, görög, romániai partnerekkel)
– aktív résztvétel interetnikus Székelyföld szintű projektekben - vegyes etnikumú ( cigányság ) közösségek szociális biztonságának megteremtése érdekében
– Partium projekt – 2007 ( Székelyszenterzsébeten)
– POSDRU – s projekt – 2009 – 2011 – képzések, közösségfejlesztés, párbeszéd körök, szociális vállalkozások népszerűsítése – Siménfalván, Szenterzsébeten, Derzsben ( projekt koordinátor a Kolozsvári CRCR )
– POSDRU-s projekt – 2011 -2012 - képzések, közösségfejlesztés, párbeszéd körök, szociális vállalkozások népszerűsítése és indítása : Szentábrahámon, Alsóboldogfalván,Székelyderzsben ( projekt koordinátor a Kolozsvári CRDE )
– saját projekt az EEA Grants támogatásával – interetnikus ( cigány – magyar -román) közösségek felzárkóztatása céllal - képzések, közösségfejlesztés, párbeszéd körök, szociális vállalkozások népszerűsítése és indítása – 2014 – 2016 ( Szenterzsébet, Újszékely, Szentábrahám, Alsóboldogfalva, Siménfalva, Rugonfalva, Csekefalva, Hidegkút, Muzsna, Derzs, Gagy )
– szakképzések -, kompetencia fejlesztő képzések, karrier tanácsadás munkanélkülieknek, munkahely keresőknek a Hargita Megyei Munkaerőelhelyező Ügynökséggel együttműködve – folyamatosan 2001 óta , évente

A Human Reform Alapítvány infrastrukturális ellátottsága: ( saját hatáskörben )
– 3 iroda – (30 nm, 15 nm, 25 nm)
– 2 előadó terem – 60 nm és 48 nm
– 1 FIAT Combo személygépkocsi
– iroda technika ( fénymásolók, számítógépek, lap topok, scannelők, faxok, bútorzat )
– oktatási segéd eszközök: vetítők, flip chartok, vetítő ekránok, lap topok

Személyzet:
– jelenleg 3 főállású munkatárs és 3 részmunkaidős kollega ( a „válság” előtt 7 főállású és 5 részmunkaidős munkatársunk és 23 – 32 időszakos bedolgozó előadó, tanár, tréner/évente )

Költségvetési források: évente, átlagban
– saját bevételek 56 %ú
– projektek 40 %
– helyi szonzorok, támogatók 4%
– ( a „válság” előtt: saját bevétel 90 %, prokjektek 4-5 %, helyi szponzorok 5-6 % )

Évi költségvetés nagyságrendje – változó

– az utobbi 3 év összesen - cca 100.000 euronak megfelelő Lej

 


Balla Zoltán,
elnök, igazgató

 

 

Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a forgalom mérésére és a felhasználói élmény biztosításához. Részletek